WWF Baltic Sea scenario planning workshop i Kolskjulet

WWF genomförde ett mycket uppskattat seminarium under två dagar på Kastellholmen. Ett internationellt seminarium med många kända Östersjöaktörer på plats. Hållbara Hav representerades av Kerstin Grönwall. Läs mer på wwf.se.

22 mar 2012