Fler kvävefixerare i Östersjön än tidigare känt

Blågröna alger är kända kvävefixerare som är vanliga i Östersjön och i andra marina miljöer. Men det finns även icke fotosyntetiserande heterotrofa bakterier som kan fixera gasformigt kväve. Detta visar Hanna Farnelid, forskare i mikrobiologi, i sin avhandling.

Läs mer på http://lnu.se/om-lnu/1.80429/fler-kvavefixerare-i-ostersjon-an-tidigare-kant-

24 jan 2013