Vrak i havet hotar miljön

Sjunkna fartyg längs de svenska kusterna kan vara farliga för miljön. När vraken vittrar sönder kan miljöfarliga ämnen som bränsle, tjockolja och andra miljöfarliga ämnen spridas.

Läs mer: http://t.sr.se/1xhomo7

Trailer till filmen Under ytan: https://www.youtube.com/watch?v=bvGBPQl9DwQ

6 nov 2014