Vi tar strid i EU om förbud mot bisfenol

Miljöminister Lena Ek anser att EU går för långsamt fram mot det hormonstörande ämnet bisfenol A. Därför föreslår nu hon och Roger Tiefensee en fullständig utfasning i en debattartikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Läs artikeln här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-tar-strid-i-eu-om-forbud-mot-bisfenol_7878460.svd

Bisfenol A har också skadlig inverkan på vattenlevande organismer men det gäller även för de ämnen som kan komma att ersätta bisfenol A som Bisfenol F och S, Pergafast 201, TGSA, D-8 och PHBB.

 

1 feb 2013