”Vi har hjälpt till att få tillbaka torskbeståndet”

För sju år sedan lade Björn Carlsson en halv miljard kronor i stiftelsen Baltic Sea 202 med målet att pengarna skulle användas till praktiskt miljöarbete för att rädda Östersjön. Stiftelsen har arbetat både med lobbying och praktiska projekt. Ett viktigt mål är att omsätta forskningen i praktiken och för närvarande pågår ett storskaligt försök på Ingmarsö där man testar flera olika åtgärder för att återställa en vik som drabbats av syrebrist och bottendöd. Ett projekt med biogasfabriker i anslutning till djuruppfödning i Polen är också på gång samtidigt som ett större projekt i  kring lantbruket planeras i Sverige.

Sydsvenska Dagbladet har skrivit en lång och intressant artikel om Björn Carlsson och hans tankar om miljöarbete, poitiker och varför han donerade sina pengar till just Östersjön.

http://www.sydsvenskan.se/sverige/vi-har-hjalpt-till-att-fa-tillbaka-torskbestandet/

8 jan 2013