Vårt framtida hav – Östersjön som ett varmare, sötare och surare hav. Hur agerar vi? (tisdag 5 juli kl 14:00-14:45)

Välkommen till SMHIs seminarium i Almedalen om Östersjön i ett förändrat klimat. Klimatförändringen påverkar Östersjön ovanligt mycket: havsmiljön förändras och havsnivån stiger. Hur agerar samhället med forskning, miljöövervakning, myndighetsansvar och anpassning för att rädda Östersjön?

Östersjön är redan idag ett utsatt hav med känslig miljö. Övergödning påverkar, alger blommar och de döda bottnarna breder ut sig. Sjöfarten belastar miljön och runt Östersjön bor ca 90 miljoner människor som påverkar havet när de lever inom det avrinningsområde som mynnar i Östersjön.

Den pågående klimatförändringen påverkar Östersjön på flera sätt. Hur kan samhället agera med forskning, miljöövervakning, myndighetsansvar och anpassning till nya förhållanden?

I ett seminarium på Briggen Tre Kronor samtalar experter och forskare från SMHI och Havs- och vattenmyndigheten om ett hav som kommer att vara varmare, sötare och surare i framtiden, och vad detta betyder för havsmiljön. Samtalet berör också hur kustöversvämningar kan förändras och hur vi måste förhålla oss till det. I samtalet ges också ett politiskt perspektiv.
Seminariet modereras av Henrik Hamrén, vetenskapsjournalist på Östersjöcentrum, Stockholms universitet. 

Tid och Plats:
Tisdag 5 juli klockan 14:00 - 14:45 på Briggen Tre Kronor, inre hamnen i Visby

Medverkande

Helén Andersson, enhetschef oceanografisk forskning, SMHI
Signild Nerheim, gruppchef vattenmiljö, SMHI
Lena Viktorsson, oceanograf, SMHI
Thomas Klein, utredare, Havs- och Vattenmyndigheten
Annar Skrapste, politisk sekreterare, Miljöpartiet Göteborg
Henrik Hamrén, moderator/vetenskapsjournalist, Östersjöcentrum, Stockholms Universitet

 

14 jun 2016