Vågdriven pump i Hanöbukten syresätter Östersjöns botten

Tekniken att syresätta havsbottnarna med hjälp av en vågdriven pump som pumpar ner syrerikt ytvatten till havsbotten testas nu på flera olika ställen i på Västkusten, Östersjön, Stockholms skärgård och Finska viken. Följ "Läs vidare" och se en video från Hanöbukten. Tekniken är inte oomstridd och man vet inte vilka effekter det kan få när det mindre salta ytvattnet blandas med det saltare bottenvattnet men det är en av de saker som man hoppas reda ut med försöken.
Se videon här

 

 

30 nov 2012