Vad är problemet?

Vi är närmare 85 miljoner människor som bor runt Östersjön och längs de floder som mynnar i Östersjön. I vårt dagliga liv släpper vi ifrån oss avfall och föroreningar i form av närsalter (kväve och fosfor), plaster, kemikalier, läkemedel, tungmetaller och annat som påverkar miljön. En stor del av detta hamnar i Östersjön.

Situationen för Östersjön är kritisk.

I takt med att vår påverkan på Östersjön har ökat har det också skett stora förändringar i ekosystemet. Torskbeståndet har minskat kraftigt fram till nu, algblomningarna har blivit mer omfattande än förr och våra badvikar fylls allt oftare av grön sörja samtidigt som bottnarna dör på grund av syrebrist.  Flera djurarter minskar kraftigt eller uppvisar olika former av skador som kan härledas till miljöfaktorer. Örnarna längs norrlandskusten börjar återigen lägga rötägg. Många fiskar har sår och skador på kroppen och ejdern, som varit en av våra vanligaste sjöfåglar nästan försvunnit på vissa kustavsnitt.

Kan vi rädda Östersjön?

Lyckligtvis är naturen så beskaffad att de flesta ekosystem har förmågan att återhämta sig bara man slutar att förstöra dem i tid. Fortfarande finns tid att rädda Östersjön men det är många åtgärder som måste genomföras och det krävs att flera goda krafter arbetar tillsammans för att få dessa till stånd. Det är här som Initiativet Hållbara Hav spelar en viktig roll. Genom vårt breda samarbete med forskare, organisationer, näringsliv och politiker har vi möjlighet att ge rätt information till allmänhet och beslutsfattare och därigenom driva opinion för att förändringar ska genomföras.

Stöd oss!

Ge oss ditt stöd så lovar vi att arbeta hårt för att Östersjön ska vara ett friskare och mer välmående hav när vi lämnar över det till våra barnbarn!