USA på väg att nå sina klimatmål

USA kommer att nå sitt eget mål om att minska utsläppen av växthusgaser, visar en ny rapport. De är redan elva procent lägre än 2005. Minskningen beror på en omläggning av energisystemet och har skett utan beslut om ny klimatpolitik.

Läs mer: http://www.dn.se/ekonomi/usa-pa-god-vag-att-na-klimatmal

Försurning av haven är ett allvarligt hot mot många av de de organismer som utgör basen i ekosystemen. Den koldioxid vi släpper ut löses till stor del i vattnet och bildar kolsyra vilket leder till försurning.

2 feb 2013