Ungdomsfokus

I vår verksamhet har ungdomar alltid varit viktiga. Redan på vår jungfrusegling hade vi med elever från Nacka gymnasieklasser.

Tall Ship´s Races

Första gången Briggen Tre Kronor seglade Tall Ship´s Races år 2009 var fartyget fullt med unga människor från Fryshuset i Stockholm.

Vid det senaste tävlingstillfället 2013 då Tall Ship´s Races gick i Östersjön var eventet uppdelat i tre ben. Fryshusungdomar från Stockholm och Malmö seglade det första benet, elever från Marina Läroverket gjorde sitt examensarbete under nästa etapp och på den sista seglingen utövade Cirkus Cirkör akrobatik, lindans och jonglering.

Praktik för sjöbefälselever och marinbiologer

Varje vår kommer det nya elever från Marina Läroverket i Danderyd till Briggen för att göra sin praktik ombord. Redan första dagen får den elev som vill prova på att klättra i riggen – självklart under professionell översyn och iklädd säkerhetssele. När säsongen är slut har de från början tämligen ovana och lätt fumliga eleverna vuxit flera storlekar och mönstrar av som sjömän.

Mediaelever i praktik

Inför Initiativet Hållbara Havs årliga seminarium 2011 hade vi med elever från såväl Mediagymnasiet i Nacka som Nacka gymnasium och som bistått med filmning och dokumentering av seminariet och seglingen till Åbo.

Seglingar

Seglingar med barn och ungdomar från utanförskapsmiljöer, till exempel barn till kriminella och seglingar med ungdomar med handikapp genomförs ofta på Tre Kronor. Deltagarna på dessa seglingar talar ofta om dessa som extraordinära upplevelser.