Flytdockan ska kapa skrottiden

Uttjänta fartyg körs upp på stränderna vid högvatten och när vattnet sjunker undan hugger horder av lågbetalda arbetare in på skrovet. De ålderdomliga arbetsmetoderna för att återvinna skrotfärdigt tonnage gör att kemikalier, oljor, asbest och giftig bottenfärg sprids i havet. Samtidigt är jobbet som upphuggare farligt. 2012 omkom ett 20-tal av de cirka 20 000 arbetarna i indiska Alang där skrothandeln omsätter omkring 15 miljarder kronor om året.

Nu har en grupp svenska och åländska forskare och ingenjörer i bolaget Swedish Maritime Environmental Markets utvecklat en storskalig skrotningsmetod som är på en och samma gång lönsam och miljövänlig. Bland utvecklarna finns Uppsalaforskaren George Kinigalakis och Kjell Eriksen som varit teknisk chef på rederiet Broströms.

Läs hela artikeln om miljövänligare fartygsskrotning i Ny Teknik

17 jan 2013