Toalettavfall från fartyg får dumpas i Östersjön

Östersjöländernas årliga sjöfartsmöte inom Helsingforskommissionen har just avslutats i Riga. Där meddelade Polen, Tyskland och Ryssland att de inte är beredda att förbjuda dumpning av toalettavfall till havs, trots att FN:s sjöfartsorganisation redan 2010 beslutade att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från passagerarfartyg i Östersjön från och med 2016. Det beslutet förutsatte dock att länderna före 2015 meddelat att de har kapacitet att klara detta. Och nu säger de tre länderna alltså nej.

– Det är bedrövligt. Det innebär att kryssningsfartyg och färjor även i fortsättningen får tömma ut allt sitt toalettvatten i Östersjön – kanske utan något slutdatum, säger Världsnaturfondens (WWF) generalsekreterare Håkan Wirtén.

Läs mer: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/toalettavfall-far-dumpas-i-ostersjon

8 nov 2014