Tio gånger mer död botten i Östersjön

Östersjön har världens största yta av syrefattiga havsbottnar orsakade av människan. Forskare från bland annat Lunds universitet kan i en studie konstatera att de döda havsbottnarnas storlek har ökat tiofaldigt under de senaste 115 åren.

Ett internationellt forskarlag rapporterar nu att omfattningen av syrebrist i Östersjöns bottenvatten har blivit mer än tio gånger större de senaste 115 åren. Ytan med döda bottnar har ökat från 5 000 kvadratkilometer år 1900 till drygt 60 000 kvadratkilometer under år 2012. Tillräckligt med syre i havets bottenvatten är nödvändigt för ett välfungerade ekosystem med få giftiga algblomningar. Brist på syre leder till att de djur som lever på bottnen dör.

Läs mer: http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/tiogangermerdodbotteniostersjon.5.477ed180144e0fbb087478.html

2 apr 2014