Tillväxtverket stödjer Initiativet Hållbara Hav

Tillväxtverket tillför resurser till Initiativet Hållbara Havs aktuella utställning om plast, kemikalier och läkemedel i Östersjön samt för att presentera svensk miljöteknik. Utställningen förhandsvisades på båtmässan ”Allt för sjön” men invigs och har sin egentliga premiär i Almedalen. Därefter turnerar utställningen längs med Sveriges kust.

-Vi stöttar miljöutställningen inom Initiativet Hållbara Hav, för ett renare Östersjöhav, säger Björne Hegefeldt, handläggare på Tillväxtverkets internationella avdelning. Utställningen bedöms vara ett effektivt sätt att nå ut med de möjligheter som finns för att nyttja svensk miljöteknik i Östersjöregionen och stämmer väl in i vårt arbete med Östersjöstrategin samt med svenska miljöteknikföretags affärsutveckling säger Björne Hegefeldt.
 
Tillväxtverket är en nationell myndighet som underlättar förnyelse i företag och regioner, och verkar för att de ska få bättre förutsättningar att stärka sin konkurrenskraft och möta samhällsutmaningar. Syftet är att bidra till en hållbar tillväxt – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

- Tillväxtverkets miljöteknikfokus är fantastiskt bra för Initiativets trovärdighet. Vi ser verkligen fram emot detta samarbete säger Anders Mannesten, marknadschef, Initiativet Hållbara Hav

För mer information:

Anders Mannesten, Marknadschef Initiativet Hållbara Hav
anders.mannesten@briggentrekronor.se, 0703-896 889

Björne Hegefeldt, Programme Manager Tillväxtverket
bjorne.hegefeldt@tillvaxtverket.se, 08 681 95 33

Susanne Daregård, Pressansvarig Tillväxtverket
susanne.daregard@tillvaxtverket.se, 08-681 92 15

7 apr 2014