The Next Big Spill (The Baltic Sea Traffic Visualized)

En film som ger en bild av riskerna för oljeutsläpp i Östersjön från fartygstrafiken. Filmen ger en bild av de utsläpp som hittills skett p g a olyckor och medvetna utsläpp.

22 okt 2013