TeliaSonera och Briggen Tre Kronor har tecknat avtal om ett flerårigt samarbete i Initiativet Hållbara Hav.

"Östersjöregionen är mycket viktig för TeliaSonera. Vi vill bidra till konkreta insatser för att utveckla Östersjön mot en hållbar framtid. Tillsammans med Initiativet Hållbara Hav kommer vi att visa på de utmaningar vi står inför, de insatser som görs, samt de positiva resultat som hittills har åstadkommits", säger Cecilia Edström, Kommunikationsdirektör för TeliaSonera. Läs mer

21 maj 2012