Tallink Silja ny partner till Initiativet Hållbara Hav

Tallink Silja och Initiativet Hållbara Hav har skrivit ett flerårigt samarbetsavtal kring arbetet för en friskare Östersjö. Med den nya partnern får Hållbara Hav en ny stor kommunikationskanal som når ut till en mängd individer med information om Östersjöns status. Tallink Silja är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafik på Östersjön och tar i och med detta samarbetsavtal ytterligare ett starkt ställningstagande för Östersjöns framtid.

- Vi ser verkligen fram emot ett starkt och långsiktigt samarbete med Initiativet Hållbara Hav. Deras arbete med att belysa och lyfta de viktiga Östersjöfrågorna mot en bred allmänhet ligger helt i linje med Tallink Siljas mål om att arbeta för en hållbar utveckling för Östersjön. Vi är både stolta och glada för att inleda detta viktiga samarbete. Tallink Silja tar härmed ännu ett steg i ansvarstagandet för den miljö vi är verksamma i, säger Janis Pavuls, Marknadsdirektör Tallink Silja AB.

- Vi är mycket glada över att kunna välkomna Tallink Silja som partner till Initiativet Hållbara Hav. Tallink Silja har sedan tidigare ett utvecklat miljöarbete och de tar nu ytterligare ett steg framåt för Östersjöns framtid. Vi ser fram emot samarbetet som vi hoppas ska stärka båda parter och bidra till ytterligare aktiviteter för Östersjöns bästa. Genom samarbetet tar Tallink Silja ett föredömligt kliv framåt i branschen för den kommersiella färjetrafiken på Östersjön, säger Göran Lindstedt, Vd Initiativet Hållbara Hav.

Om Tallink Silja Ab:
AS Tallink Grupp är Östersjöns ledande rederier, både vad gäller flottans storlek och alla de nya fartyg som tagits i bruk under senare år. En av de viktigaste tankarna bakom flottans omfattande förnyelse är att skydda och skona miljön. Mellan 2002 och 2009 tog AS Tallink Grupp sammanlagt sju helt nya och moderna fartyg i trafik på Östersjön. Dessa har ersatt äldre tonnage. Moderna fartyg är ett av de mest miljövänliga transportmedel som finns för både passagerar- och frakttrafik.

För mer information:
Göran Lindstedt, Vd Initiativet Hållbara Hav, goran.lindstedt@briggentrekronor.se, 070-425 15 15.

Anders Mannesten, Marknadschef Initiativet Hållbara Hav, anders.mannesten@briggentrekronor.se, 070-389 68 89.

Johanna Wedin, Pressansvarig Kommunikatör, johanna.wedin@tallinksilja.com, 08-666 34 32, 070 608 73 26.

24 jun 2015