Syresättning av bottnar får ros och ris

Artikel i Aftonkuriren ang rapport från HaV rörande metod att pumpa ner syrerikt vatten i syrefattiga områden http://www.aftonkuriren.se/?p=53941: Syrerikt vatten har de senaste åren pumpats ner i botten på Byfjorden i Bohuslän, Lännerstasundet i Stockholms skärgård och Sandöfjärden i Finska viken. Syftet har varit att hitta metoder för att vända utvecklingen med syrefria havsbottnar och ökade algblomningar i Östersjön.Nu är rapporten ”Artificiell syresättning av Östersjöns djupbottnar genom syrepumpning” klar.
Läs mer på
http://www.aftonkuriren.se/?p=53941
http://www.spiegel.de/international/europe/project-plans-to-pump-oxygen-into-baltic-sea-using-wind-mills-a-876439.html

16 nov 2012