Swedish Algae Factory vinnare av Zennström Green Mentorship Award

Swedish Algae Factory, som genom modern teknologi utvinner förnybar råolja från alger i kombination med avfallsvattenrening, har tilldelats Zennström Green Mentorship Award. Sofie Allert och Linnea Wikman från Swedish Algae Factory får dessutom ett projektstöd från Vinnova på 1 miljon kronor och Niklas Zennström som personlig mentor.

The Zennström Green Mentorship Award har skapats för att lyfta fram det arbete som entreprenörer i Sverige gör för att motverka klimatförändringar. Utmärkelsen, som delades ut den 17 december, gick i år till Swedish Algae Factory, Watty, Bioptech och Playback Energy. Samtliga vinnare får ett års mentorskap och coachning med att utveckla sina företag. Sofie Allert och Linnea Wikman från Swedish Algae Factory får även Niklas Zennström som personlig mentor samt 1 miljoner kronor i projektstöd från Vinnova.
– Jag ser fram emot att följa årets vinnare. De arbetar för att lösa ett av Sveriges mest akuta problem - övergödningen av Östersjön, samt den kritiska globala frågan om hur vi maximerar energisystemens effektivitet. Vad som verkligen stod ut hos de fyra företagen är hur fokuserade de är på fundamentala förändringar inom de områden de verkar inom, snarare än små justeringar, säger Niklas Zennström.
Swedish Algae Factory utvinner genom modern teknik förnybar råolja från alger, vilket kan användas som fordonsbränsle i befintlig infrastruktur. Swedish Algae Factory har en bredare affär än så och ser även algerna som reningsverk. Algerna tar upp koldioxid i ett betydligt mer och i snabbare takt än andra energigrödor. Dessutom agerar de reningsverk, då de växer av fosfor och kväve som finns i avfallsvatten. Alger växer snabbt och konkurrerar inte med odlingsbar mark och algråoljan kan processas i dagens raffineringsinfrastruktur. Alger behöver inte heller färskvatten för att växa, utan kan använda avfallsvatten eller saltvatten.
Utöver Swedish Algae valdes Playback Energy också ut som ett av de fyra utvalda bolagen. Playback Energy har tjänsten Energimolnet, som är en oberoende infrastruktur för energidata där fastighetsbolag, konsumenter och energibolag snabbt och enkelt kan koppla upp sig mot tjänster och företag som hela tiden jobbar för att minska energi- och klimatpåverkan.
– Vi tilldelas priset för att vi har potential att lösa två stora miljöproblem genom vår innovation. Vi är väldigt glada över detta pris och att vi nu kan få hjälp av mentorer som har erfarenhet och kan ge oss råd kring hur vi ska bygga upp en kapitalintensiv verksamhet, säger Sofie Allert, VD på Swedish Algae Factory.
– Att vi dessutom får en miljon kronor hjälper oss att pusha den tekniska utveckling och verifiera tekniken snabbare än vad som annars hade varit möjligt, säger Sofie Allert.
Playback Energy är liksom vinnaren Swedish Algae Factory Playback portföljbolag hos Encubator.
För ytterligare information kontakta:
Sofie Allert, VD på Swedish Algae Factory, 0761-76 18 04, sofie@swedishalgaefactory.com
Magnus Luttkens, vd och grundare, 0732 51 15 81, luttkens@energimolnet.se
Linnéa Lindau, VD Encubator, 0730-79 42 08, linnea.lindau@encubator.com
Mer om Swedish Algae Factory
Swedish Algae Factory utnyttjar modern teknologi anpassat efter algers naturliga livscykel för att utvinna förnybar råolja från just alger. Då alger växer bra på koldioxid och avfallsvatten erbjuder bolaget även industriella aktörer en tjänst för att sänka deras utsläpp. Företagets vision är att år 2030 vara Europas volymmässigt största producent av förnybart råmaterial för dieselproduktion. www.swedishalgaefactory.se
Mer om Playback
Playback Energy samlar genom plattformen Energimolnet in och levererar energidata med ny teknik och nytt koncept. Här finns en infrastruktur som möjliggör för andra företag att bygga nya energitjänster genom att vara bäst på att gräva fram och tillgängliggöra mätvärden. Målet är att fler energibolag ska se nyttan med tillgänglig energidata i framtidens smarta elnät. www.energimolnet.se
Mer om Encubator
Encubator är Chalmers inkubator som förverkligar affärsidéer tillsammans Chalmers School of Entrepreneurship. Genom att matcha bra affärsidéer med ambitiösa affärsutvecklare, samt tillföra kapital, kunskap och nätverk, skapar Encubator nya tillväxtbolag och bidrar till utbildandet av framtidens entreprenörer. Affärsidéerna kommer från akademisk forskning, etablerade företag och privatpersoner. Sedan starten 1997 över 50 bolag skapats. www.encubator.com

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
MyNewsdesk

Källa: http://www.webfinanser.com/nyheter/2555841/swedish-algae-factory-vinnare-av-zennstrom-green-mentorship-award/

19 dec 2014