Svårt nå målen om näringsutsläpp i Östersjön

Det finns inga förutsättningar att uppnå de mål som satts upp av länderna runt Östersjön för att förhindra övergödningen av havet. Det menar Fredrik Wullf, professor i marin systemekologi vid Stockholms universitet och får medhåll av flera forskare. På ett möte i Helsingfors som nyss avslutats har representanter ifrån Östersjöländerna enats om förslag till hur mycket näringsämnen som varje land ska få släppa ut. Men sannolikheten att länderna verkligen följer rekommendationerna är minimal, säger Fredrik Wullf.

 

Lär mer:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5569189

20 jun 2013