Största ozon-renaren byggs i Linköping

Ozon gör jobbet när Linköping bygger Sveriges första storskaliga anläggning för att rena bort läkemedelsrester från avloppsvatten.

Läs mer: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3900772.ece?anp_mid=14783994&anp_rid=673276697

21 apr 2015