Stockholms universitet satsar på Östersjön

Ett nytt Östersjöcentrum har vid årsskiftet inrättats av Stockholms universitet för att stärka och synliggöra lärosätets betydande Östersjöverksamhet. En unik kombination av experter och kommunikatörer kommer i samverkan med ett brett nätverk av marina forskare att öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen.

Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/su/pressrelease/view/stockholms-universitet-satsar-paa-oestersjoen-827125

http://www.smf.su.se/smf/aktuellt

 

11 jan 2013