Stockholms läns landsting fasar ut bisfenol och nanosilver

Stockhols läns landsting fasar ut såväl Bisfenol A som nanosilver.  Landstinget i Stockholm har tagit fram en uppdaterad lista med drygt 70 ämnen som helt ska försvinna ur verksamheterna och nästan lika många ämnen som ska minskas, av miljö- och hälsoskäl.
Kemikalier som är nödvändiga för att driva verksamheten ska användas, men där det är möjligt ska mängderna minskas eller bytas ut mot mindre miljö- och hälsofarliga alternativ.

Läs mer: http://www.cirkulation.com/2012/08/stockholms-lans-landsting-fasar-ut-bisfenol-a-och-nanosilver/

31 aug 2012