Stena Line minskar utsläppen drastiskt med världens första metanoldrivna fartyg

En av världens största färjeoperatörer, Stena Line, blir först i världen med att köra en stor färja för 1 500 passagerare på metanol. Det nya bränslet minskar utsläppen med drastiskt jämfört med dagens bränslen.

Stena Line har beslutat att bygga om ett av fartygen som trafikerar sträckan mellan Göteborg och Kiel till metanoldrift. Den 240 meter långa färjan Stena Germanica blir i början av 2015 världens första metanoldrivna fartyg. Projektet genomförs i samarbete med den ledande motortillverkaren Wärtsilä, hamnarna i Göteborg och Kiel samt världens största metanoltillverkare och leverantör, Methanex Corporation.

Ombyggnaden av Stena Germanica kommer att ske på Remontova-varvet i Polen med start i slutet av januari 2015. Hela processen beräknas ta sex veckor och finansieras delvis genom EU-initiativet "Motorways of the Seas". Totalt uppgår kostnaden för projektet till cirka 22 miljoner Euro.

– Vi på Stena Line är oerhört stolta över att kunna bidra till utvecklingen i vår bransch. Vårt fokus har alltid legat på innovation som gynnar både våra kunder och samhället i stort, och det här är ett utmärkt exempel på när dessa syften sammanfaller. Vi utvärderar ständigt nya bränslen för framtiden, och att bli först i världen med att konvertera ett fartyg till metanoldrift är ett stort steg mot hållbara transporter. Projektet har kunnat genomföras tack vare ett bra samarbete mellan vår tekniska personal, Wärtsilä och Methanex, säger Carl-Johan Hagman, vd för Stena Line.

Wärtsilä har utvecklat teknik och utrustning för att konvertera motorerna samarbete med Stena Teknik. Motorn blir efter omställning ”dual fuel” där metanol används som primärt bränsle, medan möjligheten också finns att använda MGO (Marine Gas Oil) som backup.

Metanol är en färglös vätska som kan framställas av naturgas, kol, biomassa eller till och med CO2. Genom metanolanvändningen minskar utsläppen av svavel (SOx) med ungefär 99 procent, kväve (NOx) med 60 procent, partiklar (PM) med 95 procent och koldioxid (CO2) med 25 procent jämfört med dagens bränsle.

Från början av 2015 måste fartyg i det särskilda utsläppskontrollområdet (SECA) runt Östersjön och Nordsjön använda bränsle med en mycket låg svavelhalt på 0,1 procent (mot dagens gräns på 1,0 procent). Vanligast är att använda MGO, som är ungefär 40–50 procent dyrare än den bunkerolja (HFO) som används i dag. Parallellt med övergången till bränsle med låg svavelhalt genomför Stena Line ett antal projekt där man tittar på alternativa bränslen och andra tekniker för utsläppsrening, till exempel LNG, batteridrift och avgasrening genom så kallade skrubbers.

– Vår storlek gör att vi har ett brett perspektiv på hanteringen av de nya svavelreglerna och det är troligt att vi kommer att använda flera olika lösningar under de kommande åren. Men om metanolprojektet går som planerat är tanken att vi ska konvertera fler färjor, säger Stena Lines vd Carl-Johan Hagman.

Metanol har potential att bli ett viktigt bränsle för sjöfarten. Utsläppen ligger på ungefär samma nivå som för LNG, men metanol är lättare att hantera och ställer inte samma krav på infrastruktur.  Sedan 2005 har Stena Line arbetat på att minska sin miljöpåverkan genom ett energisparprogram, och i snitt har man lyckats minska fartygens energiförbrukning med 2,5 procent om året.

– Det här är ett projekt som har en särställning för oss eftersom flera företag i Stena-sfären har medverkat. Stena Line, Stena Teknik, Stena Bulk, Stena RoRo och Stena Oil har alla varit delaktiga inom sina respektive områden. Tack vare det samarbetet har projektet kunnat genomföras. Att under den närmaste tiden anpassa eller konvertera det fyrtiotal fartyg som finns i Stena Lines flotta till de nya reglerna är dock en stor utmaning som kommer att kräva avsevärda resurser, säger Carl-Johan Hagman.

Stena Germanica

Längd: 240 meter          Byggår: 2001

Bilar: 300                       Passagerare: 1 500

Lastmeter: 4 000           Motor: Wärtsilä 8ZAL 40S MD med 32 000 hästkrafter

För mer information, kontakta Jesper Waltersson, Head of Communications Stena Line,

Tel. +46 (0) 31 85 85 32 eller +46 (0) 704 85 85 32. jesper.waltersson@stenaline.com

Erik Lewenhaupt, Head of External Communication, Stena AB

Tel +46 (0) 31 855 188 or +46 (0) 704 855 188 erik.lewenhaupt@stena.com

Svavelutsläppskontrollområden (Sulphur Emission Control Area, SECA) eller utsläppskontrollområden (Emission Control Area, ECA) är havsområden där IMO infört strängare kontroller för att minimera de luftburna utsläppen (SOx, NOx, ODS, VOC) från fartyg enligt bilaga VI till 1997 års MARPOL-protokoll, som trädde i kraft i maj 2005. Enligt de nya svavelregler, som träder i kraft den 1 januari 2015, måste fartyg antingen använda bunkerbränsle med ett svavelinnehåll på högst 0,1 procent eller använda reningstekniker som gör att taket för svavelutsläpp inte överskrids. Det europeiska utsläppskontrollområdet för svavel omfattar Engelska kanalen, Nordsjön och Östersjön.

Stena Line är ett av världens största färjerederier med cirka 40 fartyg och 23 linjer i norra Europa. Stena Line utvecklar nya intermodala fraktlösningar som kombinerar tåg-, väg- och sjöfartstransporter och är en betydande del av det europeiska logistiknätet. Företaget är familjeägt, grundades 1939 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Stena Line ingår i Stena Sfären, som har runt 20 500 anställda och en omsättning på 54 miljarder SEK.

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/stena_line/pressreleases/stena-line-minskar-utslaeppen-drastiskt-med-vaerldens-foersta-metanoldrivna-fartyg-1085729

20 nov 2014