Spöknäten ett problem, fisken ruttnar i näten

Smygehuk. Metervis av gamla överväxta fiskegarn dras upp i båten på dagens uppdrag - att länsa området från dödsfällorna. Här lämnas i vanliga fall intrasslade matfiskar, sjöfåglar och tumlare för att dö en långsam död.
- Varje år går 200-400 ton torsk till spillo, säger undervattensfilmaren Joakim Odelberg.

Läs mer: http://www.expressen.se/kvp/spoknaten-ett-problem--fisken-ruttnar-i-havet/

12 sep 2013