Som orenat avlopp från 36 000 människor

Allt för mycket talar för att fiskodling inte borde få fortsätta som i dag.
Det menar odlingarnas hårdaste kritiker, marinforskaren och tidigare professorn Hans Kautsky.
– Däremot är jag ingen motståndare till vattenbruk. Inte om det bedrivs på rätt sätt enligt ekologiska principer, säger han.

Läs mer: http://allehanda.se/start/kramfors/1.6202496--som-orenat-avlopp-fran-36-000-manniskor-

23 aug 2013