Små oljeutsläpp farliga - upptäcks sällan

I Östersjön handlar problemet med oljeutsläpp från fartyg i dag inte framförallt om stora utsläpp eller haverier. Den största orsaken till att tusentals fåglar får sätta livet till är istället många små utsläpp - som inte alltid blir upptäckta.

– De som i dagsläget som orsakar mest skada på miljö är de återkommande oljeutsläpp som sker dagligen i känsliga områden längs de stora fartygsrutterna och de kommer ofta i skymundan, säger Kjell Larsson professor i Sjöfart och miljö vid Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet.

Läs mer: http://skargardsbryggan.com/?a=693862855&p=1&s=1

29 dec 2014