Sjöfarten försurar haven

Längs de stora handelslederna med tung fartygstrafik försurar utsläppen från fartyg periodvis lika mycket som de globala koldioxidutsläppen gör. Det visar en ny internationell studie av forskare från bland annat Göteborgs universitet och Chalmers.

Läs mer: http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/sjofartenforsurarhavet.5.1050b4b513ea623792b19.html

15 maj 2013