Hållbara Hav:s seminarium 2016

FN:s hållbarhetsmål förpliktigar – men vem gör vad för Östersjön? Hållbara Hav och Baltic Eye, Östersjöseminarium 3 oktober

17 globala hållbarhetsmål ska uppfyllas till 2030. Alla länder har ställt sig bakom målen. För att målen ska nås måste man agera på alla nivåer; nationell, regional och på lokal nivå. Särskilt mål 14 om hav och marina resurser, är centralt för ett friskare Östersjön. Hållbarhetsmålet förpliktigar till agerande här och nu. Vem gör vad för att realisera mål 14?

Hela seminariet finns att se på SVT Play

Här kan du se seminariet på SVT Play. Del 1
Kronprinsessan Victorias ankomst samt inledning av Göran Lindstedt, generalsekreterare för Stiftelsen Hållbara Hav och Tina Elfwing, chef för Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.
8 minuter: Isabella Lövin, inledningstalar
28 minuter: Johan Rockström, professor vid Stockholm Resilience Center
43 minuter: Emma Undeman, forskare vid Baltic Eye, Stockholms universitet om miljögifter i Östersjön.
58 minuter: Paneldiskussion

Klicka här för att se del 2

Start: Annika Svanbäck, forskare, Baltic Eye. Växtnäringsflödena i Östesrsjön med fokus på jordbruket.
14 minuter: Paneldiskussion,

Klicka här för att se del 3

Start: Ulf Bersgström, forskare Institutionen för akvatiska resurser och kustlaboratoriet SLU.
17 minuter: Paneldiskussion.
55 minuter: Sammanfattande tankar från åhörarna.
1 timme o 11 minuter: Sammanfattning av Göran Lindstedt, generalsikreterare Stiftelsen Hållbara Hav, Tina Elfwing, föreståndare Östersjöcentrum.