Seminarium2015

Med Östersjön och dess problem och möjligheter i fokus bjuder Initiativet Hållbara Hav in till seminarium i Kolskjulet på Kastellholmen den 1 september. Årets seminarium är det femte i ordningen och som tidigare samlas forskare, politiker, representanter från universitet, myndigheter, näringsliv och organisationer samt andra Östersjövänner.

Datum: 1 september

Plats: Örlogsvägen 11, (Kolskjulet) Kastellholmen

PROGRAM

Tema: Östersjöns utmaningar och mediernas logik

"Ny kunskap ställer krav på kommunikationen med allmänheten"

Del 1

Kronprinsessan Victoria anländer

Välkommen - Göran Lindstedt, Vd Initiativet Hållbara Hav välkomnar och introducerar Patrik Hadenius, dagens moderator

Introduktion av dagens tema: Professor Magnus Breitholtz

Intervju med Magnus Breitholtz

Mikroplaster i Östersjön

"- litet problem med stora konsekvenser?"

Talare: Docent Anna Kärrman Örebro universitet

Intervju med Anna Kärrman

Del 2

Jordbrukets påverkan på Östersjön

"- många källor kräver många lösningar"

Talare: Professor Christoph Humborg, Östersjöcentrum, Stockholms universitet.

Intervju med Cristoph Humborg

Kustfiskens hot och möjligheter

"- inte bara skarv!"

Talare: Forskare Jens Olsson, SLU

Intervju med Jens Olsson

Del 3

Paneldebatt

Inledning och presentation av panelen. 

Deltagare:
Tina Elfwing, föreståndare för Östersjöcentrum, Stockholms universitet.
Nina Cromnier, generaldirektör KEMI.
Anna Schytt, chef för SVT:s vetenskapsredaktion. Intervju.
Susanna Baltscheffsky, chefredaktör NY Teknik. Intervju.
Göran Lindstedt, Vd Initiativet Hållbara Hav.
Emma Norén, riksdagsledamot, Miljöpartiet. Intervju.

Moderator Patrik Hadenius. Intervju.

Fler intervjuer

Olof Stenhammar. Entreprenör.

Lina Petersson. Sakkunnig båtfrågor, Transportstyrelsen