Östersjön - Blir det bättre eller sämre?

Hållbara Havs årliga seminarium 10 september.

Välkommen till årets seminarium där vi tar tempen på Östersjön. Fyra forskare ger sina betraktelser utifrån sina erfarenheter. En expertpanel följer upp och fördjupar perspektivet och belyser följder samt adderar ett praktiskt konsumentperspektiv på forskarnas resultat. Områden som behandlas är övergödningen, fågellivet som indikator på Östersjöns status, hållbart fiske och kemikaliers inverkan på vårt vackra innanhav.

Med närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria.
Moderator: Folke Rydén, Journalist och dokumentärfilmare

Intervju med Kronprinsessan Victoria
Göran Lindstedt, Initiativet Hållbara Hav, hälsar välkommen
Intervju med Havs- och vattenambassadör Lisa Emelia Svensson
Intervju med Nina Cromnier från Kemikalieinspektionen

Övergödning

Intervju

Presentation

Panel

Talare: Bo Gustafsson, docent. Stockholms universitet/Östersjöcentrum
Expertpanel:
Lisa Emelia Svensson havs- och vattenambassadör, Miljödepartementet
Johan Cejie, försäljningschef. KRAV

Fiske

Intervju

Presentation

Panel

Talare: Joakim Hjelm Forskare SLU/Havsfiskelab./Lysekil
Expertpanel: Lisa Emelia Svensson havs- och vattenambassadör, Miljödepartementet
Johan Cejie Försäljn.chef KRAV, Inger Näslund Expert på fiskefrågor WWF

Kemikalier

Intervju

Presentation

Panel

Talare: Doktor Anna Beronius ITM/Stockholms universitet
Expertpanel: Nina Cromnier Generaldir. KEMI, Johanna Sandahl Ordf. Naturskyddsföreningen, Johan Cejie Försäljn.chef KRAV, Cajsa Wahlberg Miljökemist Stockholm Vatten

Fågellivet

Intervju

Presentation

Panel

Talare: Doktor Martin Green Lunds universitet
Expertpanel: Lisa Emelia Svensson havs- och vattenambassadör, Miljödepartementet
Mattias Rust Expert på sjöfart och havsplanering WWF
Thomas Strid, ornitolog och kommunekolog. Huddinge kommun

Barnens tankar

Del 1    Del 2

Mer information:

Göran Lindstedt, Vd Initiativet Hållbara Hav,
goran.lindstedt@briggentrekronor.se, 070-425 15 15

Anders Mannesten, Marknadschef Initiativet Hållbara Hav,
anders.mannesten@briggentrekronor.se, 070-389 68 89

Christina Thimrén Andrews, Projektledare,
christina.t.andrews@briggentrekronor.se, 070-818 82 38

Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen,  i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.  Se www.savethebalticsea.org