Seminarium2013reserv

Årets östersjöseminarium med tema Kemikalier i vår havsmiljö hade som röd tråd läkemedelsrester. Detta är substanser som specialdesignats för att påverka celler och organismer. Denna påverka fortsätter även när de hamnar i våra hav och vattendrag. Förmiddagen ägnades åt forskarnas redogörelser för läget idag. Eftermiddagen bjöd på paneldebatt.

Som jag ser det

Babben Larsson, Claes Elfstedt och Viveka Sten ger sin hälsning till deltagarna i seminariet.

Inledningstalare

Göran Lindstedt
Vd Briggen Tre Kronor &
Initiativet Hållbara hav

Ulla Hamilton
Trafikborgarråd
Stockholms Stad

Allan Larsson
Moderator

Föredrag

Kemikalier i havsmiljön – tillsammans hittar vi lösningar

Magnus Breitholtz och Christina Rudén,Stockholms universitet

Exempel på förekomst och effekter av läkemedel i miljön

Jerker Fick, Umeå universitet

Samarbete för miljön! Exempel från forskningsprogrammet MistraPharma

Marlene Ågerstrand, Marlene Ågerstrand, Stockholms universitet.

Går det att rena bort läkemedel - och vad kostar det?

Berndt Björlenius, KTH

Ett företagarperspektiv på hållbarhetsarbete

Pär Svahnberg, Trossa AB

Vara utan fara – en app för en giftfriare vardag

Linda Molander & Ellen Ingre-Khans, Stockholms universitet

Sammanfattning

Magnus Breitholtz och Christina Rudén, Stockholms universitet (ITM)