Seminariet 2011

Här hittar du föredragen från seminariet 2011 och intervjuer med föredragshållarna
Mer att läsa om seminariet och den efterföljande seglingen till Åbo 2011 hittar du här

2011del1.jpgVälkomnande
Göran Lindstedt, VD Briggen tre Kronor AB
TILL TALET

2011del2.jpg Inledning
Håkan Wirtén, Generalsekreterare WWF
TILL TALET

2011del3.jpgVad gör regeringen för att rädda Östersjön?
Åsa-Britt Karlsson, Statssekreterare Miljödepartementet
TILL FÖREDRAGET TILL INTERVJUN

2011del4.jpgHur gick det till när Östersjön förvandlades till en övergödd soppa? Vad är botemedlet? Finns det hopp?
Christorph Humborg, prof vid Inst f Tillämpad Miljövetenskap samt föreståndare för Baltic Nest Institute
TILL FÖREDRAGET TILL INTERVJUN

Att bruka, inte missbruka Östersjöns kustvattenmiljöer
Vilken betydelse har kustnära landskapsvård för havslandskapet i grunda kustvattenområden.
Lena Kautsky, professor vid Botaniska institutionen samt föreståndare för Stockholms universitets Marina Forskningscentrum.
2011del6.jpg Hur ser Östersjöns bottnar ut?
Östersjön är vår egen "innergård". Trots det vet vi mer om hur Mars yta ser ut, än hur Östersjöns botten är beskaffad.
Martin Jakobsson, prof vid inst f Geologiska vetenskaper, Stockholms universitet.
TILL FÖREDRAGET TILL INTERVJUN

2011del7.jpg För en levande kust
Ett storskaligt restaureringsprojekt av en kustvik i Stockholms skärgård
Linda Kumblad, Dr i Marin Ekotoxikologi och projektledare BalticSea 2020
TILL FÖREDRAGET

2011del8.jpg Med samlade krafter för ett rent hav
Mål och verksamhet för Baltic Sea Action Group Information om Baltic Sea Action Summit, S:t Petersburg 2012.
Mathias Bergman, Ombudsman Baltic Sea Action Group Helsingfors
TILL FÖREDRAGET TILL INTERVJUN

2011del9.jpg Technologies towards lower air emissions from ships
How do we find solutions to improve the environment in The Baltic Sea?
Britt-Marie Kullas Nyman, General Manager Environmental Services, Air & Energy Wärtsilä Finland
TILL FÖREDRAGET TILL INTERVJUN

2011del10.jpg Sustainable Seas, sustainable containter flows
Karloiina Loikkanen, Director Environment, Health and Safety, Cargotec Oy
TILL FÖREDRAGET

2011del11.jpg Östersjöns miljö, framtida hot och möjligheter
Åsa Andersson, Programchef Svensk Natur och Östersjön, WWF
TILL FÖREDRAGET