Seminariet i SVT Forum

Seminariet filmades och sändes i SVT forum i början av september. Du kan se inslaget i sin helhet på SVT Forums hemsida. Det visas i två avsnitt och du når dem genom att klicka på bilderna nedan.
Under bilderna ser du vid vilken tid de olika föredragen startar i filmerna.

Fler bilder från seminariet med föredragshållare och gäster hittar du här
Intervjuer med föredragshållarna hittar du här

ihh12svt1.jpg ihh12svt23.jpg

Moderator: Björn Risinger 
SVT Forum
Havs- och vattenmyndigheten
Kort intervju med Björn Risinger
Inledning: Miljöminister Lena Ek
Intervju med Lena Ek

Kemikalier i vår vardag 
SVT Forum 00:20

Magnus Breitholtz och
Christina Rudén,
Stockholms universitet
Intervju med Christina och Magnus

Gifter i havsmiljön 
SVT Forum 00:52 

Britta Eklund, Stockholms universitet
Intervju med Britta Eklund

Intervju med Malin Frenning TeliaSonera

 

SVT Forum 00:00 Marin nedskräpning
Anna Linusson
Stiftelsen Håll Sverige Rent
Intervju med Anna Linusson

SVT Forum 00:11
Folke Rydén och Joakim Odelberg
Baltic Sea Waste Campaign
Conrad Stralka Baltic Sea 2020
Intervju med Folke Rydén

SVT Forum 00:24: Counter currents - Baltic Sea Scenarios
Inger Näslund, WWF

SVT Forum 00:54: Hur bidrar Havs- och vattenmyndigheten till ett hållbart nyttjande av Östersjön?
Anna Jöborn
Havs- och Vattenmyndigheten
Intervju med Anna Jöborn

SVT Forum 01:11: Globala lösningar genom samarbete
Mathias Bergman, BSAG
Intervju med Mathias Bergman