Seminariet 2011

pb-110912-327400.jpgI september 2011 presenterade Briggen Tre Kronor ”Hållbara Hav ” i Kolskjulet på Kastellholmen tillsammans med Wärtsilä och Cargotec. Kronprinsessan Victoria som är Briggens engagerade gudmor deltog i seminariet tillsammans med cirka 150 prominenta gäster.

Fokus Östersjön

Seminariet riktade fokus mot Östersjöns utsatta läge och alarmerande situation och bjöd på ett tvärvetenskapligt perspektiv genom att sammanföra politiker, forskare, näringsliv och intresseorganisationer.

Fortsättning i Åbo

Efter ett lunchmingel kastade Kronprinsessan loss förtöjningen för vidare tur till först Mariehamn och därefter det avslutande seminariet i Åbo. Vid sammankomsten i Åbo deltog Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel samt respektive lands ambassadörer och representanter från Miljödepartementet.

Ungdomar i praktik

Med på seglatsen var också ett tjugotal ungdomar från fyra olika gymnasier som fick praktik ombord – allt från medial träning, östersjöprojekt till ren seglingspraktik. Seminariet i Stockholm och resan in till Åbo dokumenterades av elever från Mediagymnasiet i Nacka - bland annat ett samtal om miljöfrågor med Kronprinsessan och Prins Daniel ombord på fartyget.

Östersjöns botten mer okänd än Mars yta

Det görs många kvalificerade insatser från olika aktörer för att rädda Östersjön som står inför en uppenbar risk att bli ett helt dött och förgiftat innanhav. Insatserna rör allt från grundläggande forskning till omfattande kunskap om väsentliga delar av orsakerna till de nuvarande problemen. Till vissa delar saknas dock kunskap om såväl orsaker som vad som måste göras. En av forskarna uttrycker problemet så här: vi känner till mer om Mars yta än om hur Östersjöns bottnar ser ut.

Nätverk

Briggen Tre Kronor har etablerat kontakter och samarbeten med viktiga organisationer som Miljödepartementet, Svenska Institutet, SIDA:s Östersjöenhet, Stockholms universitet, WWF, Baltic Sea Action Group, Naturskyddsföreningen, BalticSea2020, Håll Sverige Rent, KIMO, Forum Östersjön, Näringslivet, Helcom och ambassader runt Östersjön.

Samarbete, kommunikation och resultat

I arbetet med Hållbara Hav har flera viktiga aktörer pekat på behovet av ett konkret samarbete mellan näringsliv, forskarvärlden och intresseorganisationer i det grundläggande syftet att rädda Östersjön. Briggen Tre Kronor kan här ta en viktig roll genom konkreta initiativ för att öka samarbetet mellan olika aktörer, tillföra tvärvetenskapliga krafter och påverka beslutsfattare så att åtgärder kan komma till stånd. Briggen Tre Kronor kan också effektivt kommunicera det som har gjorts och vad som görs i framtiden.

Hållbara Hav 2012

En preliminär ruttplan för 2012 innebär att städer som angörs är Helsingfors, Tallinn, Riga, Hamburg, Köpenhamn och Stockholm. I samband med varje besök arrangeras olika aktiviteter där näringsliv, politiker, forskningsvärlden och intresseorganisationer medverkar.