Segelhybrid spar olja och miljö

18 företag och forskningsinstitutionen från sju EU-länder ska studera hur segeldrivna fartyg kan användas i modern sjöfart. Från Sverige finns shippingföretaget Marinvest i Göteborg med.

Läs hela artikeln här: http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/fartyg/article3587350.ece

16 jan 2013