Segel testas på biltransportfartyg

Forskningsprojektet som Wallenius Marine driver tillsammans med KTH och SSPA finansieras av Trafikverket och har pågått i ett år. Än så länge arbetar de med simuleringsmodeller, men under 2021 är tanken att mindre fysiska båtmodeller ska kunna sjösättas.

Ambitionen är att vi på det här sättet ska kunna minska energianvändningen vid en frakt med 90 procent. 

Läs mer

19 dec 2019