Miljölarm har ignorerats

Ny teknik och nya ämnen kan ha skadliga effekter och behöver utredas. Men tidiga varningssignaler ignoreras och mörkläggs av industrin som istället finansierar forskning som inte visar några risker eller skadliga effekter. Det konstaterar rapporten Late Lessons from Early Warnings: science, precaution, innovation, del 2 från European Environment Agency

Läs mer: http://www.miljo-utveckling.se/nyheter/artikel.php?id=39954

29 jan 2013