Samtal och debatt Allt för Sjön 2013

Paneldebatt om båtbottenfärger Miljöminister Lena Ek m fl i paneldebatt om båtbottenfärger. Samtal om havet som resurs Havs- vattenambassadör Lisa Emelia Svensson i samtal med Mats Eriksson, Sweboat och Göran Lindstedet, Initiativet Hållbara Hav.

Samtal med Milo Dahlmann Milo Dahlmann, långseglare med miljöengagemang.

Presskonferens Presskonferens med Havs- och vattenambassadör Lisa Emelia Svensson

Se alla föredrag här

Se alla intervjuer här

Se miljösmarta produkter här