Samarbetet mellan Lunds universitet och Marint Centrum i Simrishamn fördjupas

Samarbetet mellan Marint Centrum och Lunds universitet är nu officiellt klart. Samverkansavtalet är undertecknat som det första i sitt slag och nu ska samarbetet börja. "Krävs samverkan för att hitta lösningar", säger universitetets rektor Torbjörn von Schantz.

Läs mer

12 sep 2019