Sälar ett ökande problem för fiskare

 Sälpopulationen i Östersjön ökar och sprider sig mer och mer söderut.
Detsamma gäller sälarnas skador på fisket – södra Sverige drabbas allt hårdare.
"Det är en uppåtgående kurva", säger Anders Kjellberg, fiskeridirektör på länsstyrelsen i Kalmar län.

Läs mer: http://24kalmar.se/2015/01/05/salar-ett-okande-problem-for-fiskare/

5 jan 2015