Så ska storstäderna klara klimathotet

Vallar som gör Stockholm inre skärgård till en sötvattensjö och en barriär som stoppar vattnet i Göta älv i Göteborg - den ökande havsnivån till följd av växthuseffekten kan tvinga fram drastiska åtgärder i Sveriges största städer.

Läs mer: http://www.metro.se/nyheter/sa-ska-storstaderna-klara-klimathotet/EVHmkt!WegAg4UkKzbQ/

21 nov 2013