Så kan fler våtmarker rädda Östersjön

Nästa år börjar en ny sjuårsperiod av landsbygdsprogrammet och centrala beslut om programmets framtid beslutas snart av riksdag och regering. Det finns dock farhågor för att anslagen till våtmarker slopas i det nya programmet. Därmed skulle ett kostnadseffektivt medel mot övergödningen i Östersjön stoppas.  Växtnäringsläckage är en av jordbrukets mest negativa miljöeffekter. Åkermarken läcker näringsämnen som leder till algblomning, syrebrist och bottendöd. Att bromsa övergödningen är därför en mycket viktig åtgärd.

Läs mer: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.538735/nationalekonom--sa-kan-fler-vatmarker-radda-ostersjon

Mer relaterat material: http://www.havet.nu/index.asp?d=190&id=41835&t=Debatt:%20L%E5t%20fler%20v%E5tmarker%20r%E4dda%20%D6stersj%F6n

12 dec 2013