310 miljoner delas ut till länsstyrelserna för vattenvård

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu beslutat att fördela totalt 310 miljoner kronor från åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö till länsstyrelserna för vattenvård - Det är mindre ekonomiska ramar än i fjol men vi ser till att de kan använda resurserna friare än tidigare, säger generaldirektör Björn Risinger. Pengarna får användas för vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt.

Läs mer på http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/havochvatten/pressrelease/view/310-miljoner-delas-ut-till-laensstyrelserna-foer-vattenvaard-836410

13 feb 2013