Våra arenor

Med våra arenor menar vi de olika sammanhang där vi kan kommunicera budskapet om situationen i Östersjön.

HållbaraHav-seminariet

En dag i början av september varje år bjuder vi in till HållbaraHav-seminarium där Östersjön är i fokus. Platsen är  Kolskjulet på Kastellholmen. Det blir en kraftsamling med forskare, politiker, näringsliv, intresseorganisationer (NGOs) och andra Östersjövänner.

Seminariedagen består av ett kunskapsblock med forskare från våra universitet och högskolor som följs av en   paneldiskussion med representanter från det offentliga, näringslivet och vårt nätverk. Seminariedagen filmas av SVT och går att se på SVT Play.

Sammanfattningar, intervjuer och bilder från våra seminarier hittar du här

Miljöutställning fysisk och virtuell

”Östersjön – vem bryr sig…” ger mig som konsument och individ kunskap och goda råd om miljögifter, kemikalier och skräp i havet. Hur ska jag förhålla mig till gifter i vardagsprodukter och hur kan jag tänka och agera som en medveten och aktiv konsument. Producerad tillsammans med forskare på Stockholms universitet.

Den virtuella utställningen ”vembryrsig” bygger på samma områden och finns alltid tillgänglig. Den är översatt till sju Östersjöspråk samt engelska. Du ser en vacker skärgård och ett somrigt strandliv…men häng med och se hur det ser ut under ytan! http://vembryrsig.savethebalticsea.org/

Briggen Tre Kronor af Stockholm

En fullständigt unik symbol för vårt arbete med Hållbara Hav. Seglar runt Östersjön och säkerställer att alla i regionen får samma information. Den vackraste av kommunikationsplattformar…

Tre Kronor fungerar också som forskningsfartyg i tjänst hos våra miljöforskare på institutionen tillämpad miljövetenskap på Stockholms universitet, Umeå universitet och KTH. Forskningsprogrammet MistraPharma genomförde ett projekt under seglingssäsongen 2013 där besättningen på Briggen tog vattenprover för att söka läkemedelsrester. Redovisning av resultaten på HållbaraHav-seminaret.

Kolskjulet på Kastellholmen

Solen skiner alltid på Kastellholmen! I den vackra och traditionsrika konferenslokalen i Kolskjulet samlas varje år gäster inbjudna till Östersjöseminariet i september för att lära och diskutera aktuella och brännande frågor som rör vårt vackra innanhav.
I Kolskjulet pågår under året många andra aktiviteter med bäring på en hållbar havsmiljö.

Nätverket

Runt Initiativet finns ett stort, starkt och unikt nätverk. Föreningen Briggen Tre Kronor som har 3500 medlemmar, ett hundratal stöttande företag, det svenska Hovet, Stockholms och Umeå universitet, KTH, Mistra/Pharma, Läkemedelsverket, NGOs, Miljödepartementet, kommuner med flera.

Nätverket gör oss starka i vårt arbete och nätverket växer hela tiden, år från år.

Almedalen

Almedalen är en viktig mötesplats för Initiativet HållbaraHav. Almedalsveckan har kommit att bli ett begrepp inom hållbarhetssverige och förutom det politiska samtalet förs debatt och diskussion i alla tonarter om miljö, klimat, energi - allt under ett övergripande hållbarhetsparaply.

Allt för Sjön - miljötorg

Miljötorget, med miljöutställningen "Östersjön - vem bryr sig..." som central del, presenterades för första gången på båtmässan våren 2013. En viktig del av torget var Speakers Corner med föredrag, samtal och debatter.

Miljötorget skapades av Initiativet Hållbara Hav i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen, stiftelsen Håll Sverige Rent och Stockholmsmässan.

Initiativet Hållbara Hav och Allt för Sjön har under hösten 2013 slutit ett partneravtal och medverkan 2014 kommer att uppgraderas till omfång och innehåll.

Hamnbesök

Fartyget Tre Kronor af Stockholm genomför varje år en omfattande segling mellan hamnar rung Östersjön och Bottenhavet. Målet är att sprida kunskap om miljösituationen i havet och på vilket sätt privatpersoner, företag och kommuner kan medverka till ett friskare Östersjön.

I samarbete med respektive kommunledning, det lokala näringslivet, intresseorganisationer, våra partners och Initiativets nätverk planeras innehållet i varje hamnbesök.

En central del i hamnbesöken är miljöutställningen "Östersjön - vem bryr sig...".Kring denna byggs ett mijötorg med möten och seminarier där partners och andra intressenters hållbarhetsarbete presenteras.

Under besöken arrangeras särskilda visningar av utställningen för skolungdomar.