Recept för en hållbar upphandling av läkemedel (måndag 4 juli klockan 13:30 - 14:30)

Hur kan upphandling användas mer effektivt för att minska negativ påverkan på människor och miljö vid tillverkningen av läkemedel? Vilka möjligheter finns och vad behövs för att driva utvecklingen framåt? Det var några av de frågor som panelen diskuterade under Hållbara Havs seminarium om hållbar upphandling av läkemedel, under Almedalsveckan 2016. Seminariet var en del av en seminarieserie på temat Östersjön som arrangerades ombord på briggen Tre Kronor af Stockholm, och där Trossa var en av medarrangörerna.

Några av de framgångsfaktorer som paneldeltagarna lyfte fram för en mer hållbar läkemedelsupphandling var

  • Samverkan mellan alla berörda aktörer i utvecklingen av nya relevanta krav.
  • Väldefinierade krav
  • Bättre uppföljning av ställda krav.
  • Premiering av andra parametrar än pris – miljöansvar som möjlig konkurrensfördel.

Se en kort version av seminariet här:

Se hela seminariet här:

Medverkande:
Kia Sahlin, miljöstrateg, Läkemedelsverket

Margareta Bergh, sakkunnig policyenheten, Upphandlingsmyndigheten

Kenneth Nyblom, vd, Föreningen för generiska läkemedel

Bengt Mattson, sakkunnig/hållbarhetschef, Läkemedelsindustriföreningen (LIF)/Pfizer AB

Pauline Göthberg, nationell samordnare, Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling-ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner

Folke Rydén, moderator

 

Arrangörer:

14 jun 2016