Rådgivning leder till framgång för lantbrukare

Både Östersjön och lantbrukare tjänar på rådgivning för att minska näringsläckage från jordbruket. Det visar en studie som AgriFoods Economics Centre i Lund har gjort av drygt 4 000 gårdar som deltar i rådgivningsprogrammet Greppa Näringen.

Läs o lyssna mer på Sveriges Radios hemsida

8 apr 2015