Rädda Östersjön med slutna kretslopp

En ny finländsk reningsmetod har gett lovande resultat i att rena näringsutsläpp från åkrarna. Det kan bli ett viktigt steg mot en kretsloppsekonomi.

Läs mer: http://svenska.yle.fi/artikel/2014/12/09/radda-ostersjon-med-slutna-kretslopp

10 dec 2014