Program för Miljötorget på Allt för Sjön 2014

Program - Vem bryr sigHavsverkstadPresentationer
DebattIntervjuerUtställarePressEnkäten - Allt för Sjön 2014

Med fokus på miljön presenterar Initiativet Hållbara Hav och Havs- och vattenmyndigheten ett scenprogram under som syftar till att inspirera och informera om hur man lever ett miljövänligt båtliv och de möjligheter den kommande havsplaneringen, strategin om Blå Tillväxt och framtidens miljöteknik kan innebära.

TORSDAG 6 MARS

Tre enkla val gällande pump-out system

Tid: 18.00 – 18.30

Den 1 april, 2015, införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar, men redan idag är fritidshamnar skyldiga att tillhandahålla mottagningsanordningar båtarnas avfall. Frågan är dock vilka val man ställs inför som hamn och vad man behöver tänka på när man väljer en pump-out. Är du nyfiken på detta och vill ha några tips på vägen inför ert beslut så är ni välkomna att komma och lyssna på Lars Andréason från Marinarmatur, som startade 1928, med erfarenhet från 300 installationer av pump-out system i Norra Europa.

FREDAG 7 MARS

Get green get speed – dags att överge gamla tankemönster

Tid: 17.00 – 17.30

Svante Bahrton, grundaren av Scrubbis, presenterar tillblivelsen av uppfinningen borstskrapan Scrubbis. En borstskrapa som är effektiv, lättanvänd och som reducerar bränsleförbrukningen. Kom och låt dig inspireras av en filosofisk miljöentreprenör.

Reviderade riktlinjer för båtbottenfärger?

Tid: 17.30 – 18.30

Finns det ett behov, hur kommer de att ändras i så fall och vad får det för effekter för branschen? Kom och delta i ett samtal mellan Thomas Johansson, enhetschef Havs- och vattenmyndigheten, Britta Eklund, forskare ITM samt Mats Svensson, VD Sweboat,
Moderator; Göran Lindstedt, VD Briggen Tre Kronor

LÖRDAG 8 MARS

Havet som resurs

550 000 nya jobb och 250 miljarder i mervärde - finns det en bättre investering?

Tid: 12.00 – 13.00

Att återställa havsmiljön i Östersjön kan till år 2030 skapa 550 000 jobb och ge cirka 280 miljarder kronor i årligt mervärde till regionen. Det Att strategiskt utveckla Östersjöregionen till ett nav för så kallade blå och gröna teknologier – hållbara lösningar för vatten och hav – är en viktig faktor för att återställa havsmiljön och skapa affärsmöjligheter i regionen, visar en ny rapport gjord av BCG på uppdrag av WWF. Så varför händer ingenting?

Kom och lyssna till en spännande paneldebatt med Sveriges främsta företrädare och experter inom havsmiljöfrågor!

Medverkande:

Lisa Emelia Svensson, Sveriges havs- och vattenambassadör
Mattias Rust, ansvarig för olje- och sjöfartsfrågor WWF
Mats Erikson, VD Sweboat
Mikael Karlsson, ordförande SNF
Magnus Breitholtz, Professor ITM, Stockholms Universitet
Moderator; Göran Lindstedt, VD Briggen Tre Kronor

SÖNDAG 9 MARS

KTH Solar Boat – en autonom bärplansbåt som går på ren solenergi

Tid: 13.00 – 14.00

KTH Solar Boat Project Visar sin autonoma bärplansbåt. Sommaren 2014 skall båten tävla i Japan. Enda tillåtna energikälla är solpaneler på en yta av max 2x1m. Viktor Eriksson konsult/sponsor berättar om utmaningar och lösningar. Ett flertal av dessa tekniker kommer vi med säkerhet att se i båtar i framtiden.