Positiva resultat med alger som mat

Hushållningssällskapet undersöker möjligheterna att använda alger från Östersjön som människoföda. Och hittills har underökningarna gett positiva resultat, säger Riina Noodapera.

Hör inslaget här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6008941

4 nov 2014